Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 6:00 AM - Close Time: 11:00 PM

Address: An Quang Xã Cát Khánh, Phu Cat district, Tỉnh Bình Định

Cửa biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 50 km về phía Bắc. Cầu Đề Gi Bình Định - Cây cầu vượt biển nối liền Phù Cát sang Vĩnh Lợi, Phù Mỹ

Map

Introdution

×

Cửa biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 50 km về phía Bắc. Cầu Đề Gi Bình Định - Cây cầu vượt biển nối liền Phù Cát sang Vĩnh Lợi, Phù Mỹ

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food & Drinks

Destinations

Entertainment