SV商店

Cảng Hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
hcns.svpc@gmail.com
0256 3537 099

描述

SV StoreSV Store专门提供特色纪念品-希望通过各种独特的产品为国际朋友介绍更多的越南和越南人民的促销品,区域烙印非常适合作为旅行后给亲戚和朋友的礼物。

地图