Khang Hy

27/1 Hải Thượng Lãng Ông Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
khachsan@gmail.com

服务

描述

Vị trí gần biển. Giá rẻ.

靠近

地图