Mở cửa: 18:00 - Đóng cửa: 22:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xuân Diệu Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Cổng TTĐT Du Lịch

Quảng trường nhạc nước Quy Nhơn

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

Xuân Diệu Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

giaitri@unknow.com

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img