Di tích lịch sử mộ tập thể liệt sĩ sư đoàn 3 Sao Vàng
Di tích lịch sử mộ tập thể liệt sĩ sư đoàn 3 Sao Vàng
Di tích lịch sử mộ tập thể liệt sĩ sư đoàn 3 Sao Vàng

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 6:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: 354 Hồng Lĩnh Xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2003. Công trình mộ tập thể liệt sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, sư đoàn 3 Sao Vàng được xây dựng sau ngày quê hương An Nhơn được giải phóng để gìn giữ thi hài 153 liệt sĩ của tiểu đoàn 6 đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá (thị xã An Nhơn) được trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu thăm viếng của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần động viên, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn nhớ về thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2003. Công trình mộ tập thể liệt sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, sư đoàn 3 Sao Vàng được xây dựng sau ngày quê hương An Nhơn được giải phóng để gìn giữ thi hài 153 liệt sĩ của tiểu đoàn 6 đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá (thị xã An Nhơn) được trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu thăm viếng của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần động viên, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn nhớ về thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí