Mở cửa: 09:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại: 0867 679 446

Địa chỉ: ĐT639B Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Trọng Phát

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

ĐT639B Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

0867 679 446

giaitri@unknow.com

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img