Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Tháp Bánh Ít (Tháp Bạc)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Thắng cảnh Eo Gió

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
Ngày 3
 • Biển Trung Lương – Cát Tiến

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00