Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Cầu Thị Nại

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Biển Kỳ Co

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Biển Trung Lương – Cát Tiến

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quần thể du lịch sinh thái và tâm linh Linh Phong

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:00