Nhà vệ sinh công cộng 04

Nguyễn Tất Thành, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Nhà vệ sinh - tắm nước ngọt 01

Xuân Diệu Quy Nhơn, Bình Định

Nhà vệ sinh - tắm nước ngọt 03

Xuân Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định

Nhà vệ sinh - tắm nước ngọt 02

Xuân Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định