Lễ hội Đống Đa – Tây Sơn

16/02/2021 16/02/2021

Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định

4202 1

Tổ chức vào ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch hàng năm tại thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 45 km.

Bản đồ

Lịch trình mẫu