Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 21:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Cổng TTĐT Du Lịch

An Nhơn Water Park

Giới thiệu:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

giaitri@unknow.com

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img