Chi bộ Vạn Đức
Chi bộ Vạn Đức
Chi bộ Vạn Đức
Chi bộ Vạn Đức
Chi bộ Vạn Đức
Chi bộ Vạn Đức
Chi bộ Vạn Đức

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Địa chỉ: Thôn Vạn Hội 2 Xã Ân Tín, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

Cách đây hơn 80 năm, tại ngôi miếu cổ dưới gốc cây sộp cổ thụ giữa cánh đồng Bà Tấn ở thôn Vạn Ðức (nay là thôn Vạn Hội 2, xã Ân Tín), chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Ân đã được thành lập.

Cây sộp cổ thụ, “nhân chứng” của sự kiện thành lập Chi bộ Vạn Đức, sự kiện đầy tự hào của đất và người Hoài Ân, nay vẫn đứng đó uy nghi giữa cánh đồng Bà Tấn ở thôn Vạn Hội 2 và ngày càng sum suê, tỏa bóng mát rượi. Cạnh cây sộp là tấm bia ghi dấu di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ Vạn Đức (được UBND tỉnh ra quyết định công nhận di tích vào tháng 6.2007), khẳng định: “Sự ra đời của Chi bộ Vạn Đức đã góp phần to lớn vào việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với phong trào cách mạng ở địa phương”.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Cách đây hơn 80 năm, tại ngôi miếu cổ dưới gốc cây sộp cổ thụ giữa cánh đồng Bà Tấn ở thôn Vạn Ðức (nay là thôn Vạn Hội 2, xã Ân Tín), chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Ân đã được thành lập.

Cây sộp cổ thụ, “nhân chứng” của sự kiện thành lập Chi bộ Vạn Đức, sự kiện đầy tự hào của đất và người Hoài Ân, nay vẫn đứng đó uy nghi giữa cánh đồng Bà Tấn ở thôn Vạn Hội 2 và ngày càng sum suê, tỏa bóng mát rượi. Cạnh cây sộp là tấm bia ghi dấu di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ Vạn Đức (được UBND tỉnh ra quyết định công nhận di tích vào tháng 6.2007), khẳng định: “Sự ra đời của Chi bộ Vạn Đức đã góp phần to lớn vào việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với phong trào cách mạng ở địa phương”.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Điểm đến

Giải trí