Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì
Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì
Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì
Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì
Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì
Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì
Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì
Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Địa chỉ: 116A Lê Hồng Phong, tỉnh lộ 638, thôn Vân Hội 2 Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Nhà lưu niệm được xây dựng khang trang với diện tích 284m2, gồm 3 phòng. Phòng tiền sảnh là gian trang trọng nhất, đặt 3 bàn thờ: Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; bàn thờ đồng chí Nguyễn Đình Thụ, Bí thư đầu tiên của Chi bộ Đề pô Diêu Trì; bàn thờ đồng chí Trần Bá, Bí thư đầu tiên của Huyện ủy Tuy Phước trong kháng chiến chống Pháp và thờ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Phòng thứ hai trưng bày những hiện vật, tài liệu, hình ảnh về sự ra đời, lãnh đạo và phát triển của Chi bộ Đề pô Diêu Trì. Phòng thứ ba trưng bày các hiện vật, hình ảnh với nội dung phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần quật khởi của Chi bộ Đề pô Diêu Trì.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà lưu niệm được xây dựng khang trang với diện tích 284m2, gồm 3 phòng. Phòng tiền sảnh là gian trang trọng nhất, đặt 3 bàn thờ: Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; bàn thờ đồng chí Nguyễn Đình Thụ, Bí thư đầu tiên của Chi bộ Đề pô Diêu Trì; bàn thờ đồng chí Trần Bá, Bí thư đầu tiên của Huyện ủy Tuy Phước trong kháng chiến chống Pháp và thờ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Phòng thứ hai trưng bày những hiện vật, tài liệu, hình ảnh về sự ra đời, lãnh đạo và phát triển của Chi bộ Đề pô Diêu Trì. Phòng thứ ba trưng bày các hiện vật, hình ảnh với nội dung phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần quật khởi của Chi bộ Đề pô Diêu Trì.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí