Chi nhánh Bình Định

80 - 91 Mai Xuân Thưởng, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

電話: (0256) 3 816 345

PGD An Nhơn

Số 146-148 Ngô Gia Tự, phường Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

電話: (0256) 3908 588

PGD Tây Sơn

Số 2B Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

電話: (0256) 3880 399

PGD Bồng Sơn

Số 221-223 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

電話: (0256) 3909 666