MSB Bình Định

Số 2 Trần Thị Kỷ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

電話: (0256) 3523 389

MSB Quy Nhơn

Số 115 Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

電話: (0256) 730 6688