ATM PGD BỒNG SƠN

196A - 196B Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM PGD CHỢ KHU SÁU

308 Nguyễn Thái học, P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUY NHƠN

07 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM PGD AN NHƠN

303 Trần Phú, P.Bình Định, TX.An Nhơn, T.Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM CN BÌNH ĐỊNH

173 –175 Lê Hồng Phong, P.Lê Hồng Phong, Tp.Qui Nhơn, T.Bình Định

電話: (0256) 000 0000