ATM Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, số 99 Lý thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM PGD Diêu Trì

Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM bệnh viện Quân y 13

Đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM Phú Tài Building

278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM Chi Nhánh Bình Định

322 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (trụ sở CN Bình Định)

電話: (0256) 000 0000

ATM Xí nghiệp Thắng lợi

Xí nghiệp Thắng lợi - Công ty cổ phần Phú Tài, thôn Bình An, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Bình Định

37 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM xí nghiệp may Phù Mỹ

Quốc lộ 1A, thị trấn Phù Mỹ, H.Phù Mỹ, Bình Định

電話: (0256) 000 0000

ATM Trung Đoàn Phòng Không Không Quân 925

Trung Đoàn Phòng Không Không Quân 925, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

電話: (0256) 000 0000