ATM Quy Nhơn

SR18 - SR19, Trung tâm thương mại Quy Nhơn 07 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn

電話: (0256) 000 0000

ATM Bồng Sơn

315 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn

電話: (0256) 000 0000