Khang Hy

27/1 Hải Thượng Lãng Ông Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
khachsan@gmail.com

サービス

説明

Vị trí gần biển. Giá rẻ.

近く

地図