Đặc sản biển Kim Ngân

154 Xuân Diệu Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
amthuc@gmail.com
03590746479

Service

Description

Serving fresh seafood specialties, hygienic. The quality is hygienic

Near by

Map