Đặc sản biển Mộng Mơ

Xuân Diệu Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
amthuc@gmail.com

Service

Description

Serving fresh seafood specialties, hygienic. The quality is hygienic

Near by

Map